اگر در شیراز زندگي ميكنيد به این آدرس مراجعه کنید:

آدرس1- شیراز خیابان شمس تبریزی جنب وانت تلفنی همشهری فروشگاه کارتن پلاست شیراز
تلفن: 8310019-0713 و 09173025789
تلفاکس: 8313213-0713

آدرس۲- دروازه کازرون، خیابان کارگر(گل کوب)، روبروی مسجد صاحب الزمان، خیابان شهیدان ظریفکار، روبروی پارکینگ کارگر فروشگاه کارتن پلاست شیراز
ويژگی های کارتن پلاست :